Skip to content

Noteikumi un privātums

Vispārīgi

1. Reģistrējoties portālā lietotājs piekrīt zemāk aprakstītajiem portāla lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi).

2. Portāla uzturētājam ir tiesības jebkurā laikā vienpersoniski labot un precizēt Noteikumus. Jebkuras veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz ar to publicēšanas brīdi portālā.

Reģistrēšanās

3. Reģistrēšanās portālā paredzēta fiziskām personām (turpmāk tekstā – Lietotājs), kuras sasniegušas vismaz pilnu 18 gadu vecumu. Noteikumu pārkāpuma gadījumā reģistrētais lietotāja profils tiek dzēsts bez brīdinājuma.

4. Katram lietotājam var būt tikai viens reģistrēts lietotāja profils.

Lietotāja pienākumi un atbildība

5. Lietotāja pienākums ir norādīt savā profilā tikai patiesu informāciju.

6. Portāla lietotājiem aizliegtas zemāk minētās darbības, kas vērstas uz:

 • citu lietotāju apvainošanu un cieņas aizskaršanu;
 • citu portālu, produktu vai pakalpojumu reklamēšanu, bez portāla uzturētāja piekrišanas;
 • kā arī citām prettiesiskām darbībām.

7. Par augstāk minēto punktu neievērošanu un/vai pārkāpšanu, lietotāja profils var tikt dzēsts bez brīdinājuma.

8. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par informāciju, bildēm un video, ko izplata portālā.

9. Lietotāja profilā publicētajiem attēliem un/vai video ir jābūt skaidri saskatāmai lietotāja sejai, ka arī attēlos un/vai video nedrīkst būt redzamas citu fizisku personu sejas.

Portāla pienākumi un tiesības

10. Portāla uzturētājs nodrošina portāla darbību.

11. Portāla uzturētājam ir tiesības bez iemeslu norādes pārtraukt portāla darbību.

12. Portāla uzturētājs neatbild par datu pazušanu programmatūras vai citas kļūmes dēļ.

13. Par noteikumu neievērošanu portāla uzturētājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst jebkura lietotāja profilu vai ierobežot lietotāja darbību.

Portāla atbildība

14. Portāla uzturētājs neuzņemas atbildību par citu lietotāju noteikumu neievērošanas mēģinājumiem vai to pārkāpumiem.

15. Portāla uzturētājs apņemas strikti kontrolēt portāla noteikumu ievērošanu un bez brīdinājuma dzēst lietotāju profilus, kuri šos noteikumus neievēro.

16. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp portāla uzturētāju un portāla lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

Datu aizsardzība

17. Lietotāja profils:

 • Reģistrējoties portālā, lietotājs izveido profilu, un sniedz sevis identificējošu informāciju (Vārds un e-pasts);
 • Reģistrēta lietotāja profils tiek glabāts tik ilgi, kamēr profils ir aktīvs, vai papildus 6 mēnešus pēc lietotāja profila dzēšanas;
 • Lietotāja profils nav publiski pieejams, proti, trešajai pusei nav pieejama profilā norādītā informācija;
 • Lietotāja profila mērķis ir identificēt lietotāju, un tam piesaistītos portāla pakalpojumus.

Datu dzēšana

18. Lietotāja profils:

 • Lietotājs, pieslēdzoties portālam, pats var izdzēst savu profilu;
 • Lietotājs var pieprasīt savu datu (lietotāja profila) dzēšanu, rakstot oficiālu pieprasījumu uz e-pastu (info@ulvis.info), norādot profilu identificējošu informāciju;
 • Pēc profila dzēšanas, tas tiks glabāts 6 mēnešus, lai noteikumu pārkāpumu gadījumā var vērsties pret pārkāpēju saskaņā ar LR likumdošanu.

Jaunumu saņemšanas abonements

 • Jaunumu saņemšanas abonements iekļauj visus lietotāja profila aizsardzības un dzēšanas noteikumus.

Sīkdatņu politika

19. Apmeklējot ulvis.info mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Ja Jūs akceptējiet sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un Jūs apstipriniet, ka esiet iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas nolūkiem.

20. Kāpēc ulvis.info lieto sīkdatnes?

 • ulvis.info lieto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot mājaslapas lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību.

21. Informācija par sīkdatnēm

 • Jūs ulvis.info mājaslapu esat atvēris/-usi, izmantojot kādu no pārlūkprogrammām, piemēram – Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera vai citu. Sīkdatnes ir informācija, ko šī pārlūkprogramma iegūst un saglabā brīdī, kad Jūs lietojat šo mājaslapu. Nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet šo mājaslapu, pārlūkprogramma atcerēsies Jūsu darbības un daļu no tām paveiks Jūsu vietā, piemēram, izvēlēsies darba valodu vai kontrolēs sīkdatņu paziņojuma attēlošanu. Ar sīkdatņu palīdzību mājaslapa iegūst spēju saglabāt mājaslapas apmeklētāja pārlūkprogrammas individuālos iestatījumus, atpazīt tos un atbilstoši reaģēt. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs personiski identificētu, un datus par jūsu navigāciju iegūtu mūsu kontrolē.
 • Detalizēta informācija par sīkdatnēm, to veidiem, lietošanu un dzēšanu (angļu valodā) apskatāma vietnē allaboutcookies.org